(Hirdetésazonosító: 79723877) Hirdetés kezelése »
9 db
Ár: 949  Ft Ár: 1 066  Ft Ár: 936  Ft Ár: 910  Ft Ár: 910  Ft Ár: 1 300  Ft Ár: 975  Ft Ár: 1 040  Ft Ár: 1 079  Ft Ár: 1 040  Ft

Tulajdonságok

Helység: Jobbágyi
Kategória: Egyéb

Leírás

Ismeretterjesztő Könyvtár kötetei

1. A modern technika nagy alkotásai (1912) 1300 Ft

"Korunkban megszoktuk, hogy a kereskedelem és ipar egy-egy merész, sőt lehetetlennek látszó kívánsága nyomán megindul a mérnök szorgos munkája és a tervezések, számítások beláthatatlan sokasága végül megteremti a lehetetlent is.
Azok a merész alkotások, a melyek a maguk biztos erejével a legnagyobb akadályokon is felülkerekednek, megérdemlik csodálatunkat. De az a csodálat, a melylyel a Niagara hasznosításának geniális művét bámuljuk, a melylyel megrettenve látjuk, hogy a közlekedés legveszedelmesebb akadályait emberfölötti erővel miként hárítja el a gyenge ember és hogy a természet gondosan elrejtett kincseit mikép fordítja az emberiség javára, ez a csodálat egészen más, mint az, a melylyel Egyptom pyramisait és a rómaiak híres harczi útjait nézzük.
A pyramisok tetejéről a hatalmasok mérhetetlen hatalma tekint ránk. E pyramisok arról beszélnek, hogy milliónyi embert hajtottak igába, a kik állati sorban sínylődtek, a mikor a Faraók dicsőségének örökéletű emlékeket állítottak.
A rómaiak nagyszerű útjai arra voltak jók, hogy azokon uj országokba ujabb és egyre ujabb emberek lakóhelyeihez juthasson a hódító római, a kinek rengeteg sok ember rabszolga-munkájára volt szüksége, hogy megépíthese arénáit és kielégíthesse ezernyi vágyát."

21 fekete fehér táblával illusztrálva.
Írta: Williams Archibald, 355 oldal
Angol eredetije után átdolgozta: Péter Jenő

2. A modern villamosság (1913) 1600 Ft

Népszerű leírása annak, amit ma a villamosságról tudunk, különös tekintettel érdekes gyakorlati alkalmazásaira

12 fekete- fehér ábrával és számos egész oldalas fényképfelvételekkel illusztrálva.

"Mi a villamosság?

Mindaz, a mit manapság a villamosságtól tudunk, javarészében a legutolsó nemzedékek sikeres búvárkodásának eredménye. A gyakorlati alkalmazások terén pedig épen a legutolsó esztendők osztályrésze annyira túlnyomó, hogy sokan egyenesen azt vélik, hogy a villamosság fölfedezése szintén a legújabb időkre esik.
Egyáltalában a villamosságot illető zavaros fogalmaknak se vége, se hossza: sokan vannak, a kik olyasféle villamos folyadékra vagy gázra gondolnak, melyet villamos középpontjainkban csak úgy állítanak elő gyárilag, mint akár a világító gázt.
A nagy közönség gondolatvilágában e téren még sajna, sok a zavaros, ködös fogalom. Minden esetre hasznos dolog a villamosságot folyadéknak képzelnünk, mert ily módon sok fontos jelenséghez kapunk könnyen értelmezhető analógiát, de jól meg kell jegyeznünk, hogy ez a fogalom csak segítőeszköz. Kézzelfogható, valóságos villamos folyadék nincsen... "

Írta: Charles R. Gibson, 346 oldal
Fordította: Hajós Rezső

3. Korunk találmányai (1910) 1500 Ft

A drótnélküli táviró, a folyékony levegő alkalmazásai, a tüzérség legujabb fejlődése, a tengeralatti hajók, kormányozható torpedók, napmotorok, repülőgépek stb. népszerű ismertetése.

Egész oldalas fekete fehér fotókkal illusztrálva.

"Ha a jövendő történettudósai a mi korunkat külön névvel akarják megnevezni, bizonyára a találmányok kora elnevezést fogják választani. Mert valóban a kísérleti természettudományokkal felfegyverkezett emberi találékonyság, párosulva hihetetlen kitartás- és becsvággyal, oly segédeszközök birtokába juttatta az emberiséget, amelyekről még néhány évtizeddel ezelőtt fogalma sem lehetett és amelyek az ember hatalmát a természeti erők felett messze-messze kiterjesztették..."

Írta: Williams Archibald, 392 oldal
Átdolgozta: Sándor Szilárd

Kötéstípus: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Méretek: 19 x 14 (cm)
Kiadó: Franklin Társulat, Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Feladás dátuma: május 18. 09:16.
Nyomtatás

Térkép

Kapcsolatfelvétel

Üzenet küldéshez jelentkezz be vagy regisztrálj az oldalon.