Ár: 500 Ft
Kerület: XI.
Kategória: Szépirodalom

Görög költők antológiája

Használt állapotban, lásd képeken. 900 oldalas. Magyar nyelvű.

Kiadás éve: 1982
Kiadó: Európa
Kötés típusa: vászonkötés

Személyes átvétel a Négyes metró megállóiban.

Kb. egész nap figyelem az emailjeimet, írjon bátran.

Email címem: gabor.vag@gmail.com

Sok könyvet hirdetek most.

Postázni is tudom.

Tartalom: Az an­to­ló­gia (egyéb­ként az 1982-ben meg­je­lent első ki­adás bő­ví­tett és ja­ví­tott vál­to­za­ta) az ógö­rög köl­té­szet­ből ad ter­je­del­mes és át­fo­gó vá­lo­ga­tást, mely ez idő sze­rint az ógö­rög köl­té­szet­nek ma­gyar nyel­ven leg­ter­je­del­me­sebb és leg­át­fo­góbb gyűj­te­mé­nye. Ter­je­del­mét jól mu­tat­ja, hogy közel 43 nyom­dai íven, mint­egy 18 ezer sor­nyi, szám sze­rint majd 800 ver­set il­let­ve vers­rész­le­tet (vagy vers­tö­re­dé­ket) tar­tal­maz, át­fo­gó vol­tát pedig egy­részt az jelzi, hogy a vá­lo­ga­tás alsó idő­be­li ha­tá­rát az ógö­rög köl­té­szet ránk ha­gyo­má­nyo­zott kez­de­tei, vagy­is Kr.e. 8. szá­zad, a fel­sőt pedig az ógö­rög köl­té­szet végső pe­ri­ó­du­sa, a Kr.u. 6. szá­zad eleje, tehát a bi­zán­ci kor ha­tá­rát adják, más­részt az, hogy a vá­lo­ga­tás a lírai köl­té­sze­ten kívül az epi­kus és a drá­mai köl­té­szet al­ko­tá­sa­i­ra is ki­ter­jed, s ha Ho­mé­ros, Aischy­los, Sophok­lés, Eu­ri­pi­dés és Ari­stop­ha­nés más ki­adá­sok­ban vi­szony­lag könnyen hoz­zá­fér­he­tő al­ko­tá­sa­i­ból a szer­zők rang­já­hoz ké­pest szűk­mar­kúb­ban merít is, más­fe­lől vi­szont a po­gány köl­té­szet al­ko­tá­sai mel­lett a korai ke­resz­tény köl­tők mű­ve­i­nek is he­lyet ad. Az an­to­ló­gi­á­ba fel­vett ver­sek­hez ter­mé­sze­te­sen ma­gya­rá­za­tok is já­rul­nak.

A Jófogás nem vállal felelősséget a hirdetésben szereplő termékekért

Amennyiben az oldalunk böngészése során bármely hirdetésünkkel kapcsolatban problémát tapasztalsz, kérjük tekintsd meg ügyfélszolgálatunk menüpontját, ahol összegyűjtöttük számodra a leggyakrabban feltett kérdésekre készített válaszainkat, valamint kapcsolatba léphetsz munkatársainkkal is.

Kapcsolatfelvétel

Üzenet küldéshez jelentkezz be vagy regisztrálj az oldalon.